skip to Main Content
IMEDIS POLSKA Zadzwoń do nas: +32-259-59-57

Centrum Innowacyjnych (Intelektualnych) Systemów Medycznych „Imedis” jest zespołem naukowców i lekarzy który powstał na bazie Moskiewskiego Instytutu Energetycznego oraz Akademii Medycznej im.I. Sieczenowa, fakultetu medycznego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie. Założycielem „Imedis” był wybitny rosyjski naukowiec, członek komitetu medycyny doświadczalnej przy RAN prof. J. W. Gotowski który od lat 70-ch XX wieku rozwiał idei F. Morela w dziedzinie biorezonansu, jest ojcem terapii BRT oraz twórcą rosyjskiej szkoły biorezonansu. Całe swoje życie J. Gotowski poświęcił tworzeniu nowych technologii które później wdrażał w medycynę oraz  produkcji urządzeń – pierwszy selektor medyczny z funkcją transferu, wielopoziomowa diagnostyka
w metodzie Volla, unikalna BFSGD, wegetatywny rezonansowy test (Imedis-Test), WRT+. Jako  pierwszemu J. Gotowskiemu udało się przekonać rząd jeszcze związku radzieckiego o uznanie tych  metod i wprowadzenie je w system kształcenia podyplomowego lekarzy przy Instytucie Kształcenia  Podyplomowego MZ i uzyskać zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MZ ogromne środki na rozszerzenie zakresu badań klinicznych , opracowanie procedur diagnostyko-terapeutycznych,  systemu kształcenia specjalistów. Prof. J. Gotowski był zapraszany i uznawany przez wiele środowisk naukowych Europy, Chin gdzie wygłaszał wykłady, uczestniczył w wielu dyskusjach naukowych, na  corocznej konferencji w Baden-Baden ma honorowe miejsce w prezydium do tej pory.

Centrum Innowacyjnych Systemów Medycznych „Imedis” działa w następujących kierunkach:

  • produkcja ,dystrybucja oraz serwis sprzętu medycznego dla terapii biorezonansem (BRT), multirezonansowej terapii (MRT), diagnostyki elektroakupunkturowej metodą Volla (EAV), diagnostyki metodą wegetatywnego rezonansowego testu (Imedis-Test) diagnostyki segmentarnej BFSGD
  • szkolenia lekarzy w zakresie diagnostyki elektropunkturowej metodami Voll’a, WRT w zakresie terapii BRT, elektroterapii
  • wydawnictwo i sprzedaż specjalistycznej literatury z dziedziny elektroakupunktury oraz zaburzeń funkcjonalnych
  • wsparcie metodologiczne dla specjalistów stosujących urządzenia „Imedis” w swojej praktyce

Autoryzowanym przedstawicielem na Polskę jest Centrum Medycyny funkcjonalnej ” ARKADIA- MED” współtwórca Europejskiego Programu Szkoleniowego „Imedis”.